Social

Overview about Vietnam

Chứng từ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng của cá nhân

Ngày 5 tháng 9 năm 2017, Cục thuế Bình Dương ban hành Công văn số 15603/CT-TTHT hướng dẫn về việc chuyển khoản thanh toán qua tài khoản cá nhân. Theo đó, đối với trường hợp Công ty ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho người bán, sau đó Công ty sẽ thanh toán cho cá nhân thông qua hình... More

Chính sách tỷ giá đang hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, trả lời phóng viên Thời báo Ngân hàng xung quanh những vấn đề tỷ giá trong thời gian gần đây. Tỷ giá tại các ngân hàng thời gian gần đây liên tục có những đợt tăng giữa lúc dự trữ ngoại hối quốc gia tiếp tục lập kỷ lục mới 63 tỷ USD. Theo ông nguyên nhân do đâu? Trước hết, phải khẳng định tỷ giá USD/VND tăng,... More

Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

Q1: Có các hình thức đầu tư hợp đồng hợp tác kinh doanh nào? Nhà đầu tư có thể đầu tư theo các hình thức hợp đồng PPP, BCC. Hợp đồng PPP (Public private partnership): là hình thức đầu tư dựa trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư nhằm thực hiện, quản lý, vận hành các dự án kết cấu hạ tầng, dịch vụ công. Hợp đồng BCC (Business Cooperation... More

Cập nhật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP

Nghị định 41/2018/NĐ-CP ban hành ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2018. Crowe Horwath xin nêu những điểm chính trong quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán dưới đây: 1. Xử phạt hành vi vi phạm quy định chung về pháp luật kế toán (Điều... More

Insight for some specific issues

Không có bài viết.

Business Associations in Vietnam

Không có bài viết.

Communities of foreigners in Vietnam

Không có bài viết.