Social

Overview about Vietnam

Chứng từ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng của cá nhân

Ngày 5 tháng 9 năm 2017, Cục thuế Bình Dương ban hành Công văn số 15603/CT-TTHT hướng dẫn về việc chuyển khoản thanh toán qua tài khoản cá nhân. Theo đó, đối với trường hợp Công ty ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho người bán, sau đó Công ty sẽ thanh toán cho cá nhân thông qua hình... More

Chính sách tỷ giá đang hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, trả lời phóng viên Thời báo Ngân hàng xung quanh những vấn đề tỷ giá trong thời gian gần đây. Tỷ giá tại các ngân hàng thời gian gần đây liên tục có những đợt tăng giữa lúc dự trữ ngoại hối quốc gia tiếp tục lập kỷ lục mới 63 tỷ USD. Theo ông nguyên nhân do đâu? Trước hết, phải khẳng định tỷ giá USD/VND tăng,... More

Các trường hợp được miễn thuế xuất nhập khẩu đối với doanh nghiệp sản xuất, chế xuất? (phần 1)

Đáp: Các doanh nghiệp sản xuất, chế xuất được miễn thuế xuất nhập khẩu trong một số trường hợp được quy định tại các văn bản pháp luật sau: Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Công văn số 12166/BTC-TCHQ của Bộ Tài Chính về việc triển khai các quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế... More

Các trường hợp được miễn thuế xuất nhập khẩu đối với doanh nghiệp sản xuất, chế xuất? (phần 2)

Đáp: Để tiếp nối bài trước về 2 trường hợp miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, bài này chúng tôi sẽ trình bày với các bạn các trường hợp miễn thuế nhập khẩu. 3. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu: a) Đối tượng: Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu), linh kiện, bán thành phẩm nhập... More

Insight for some specific issues

Không có bài viết.

Business Associations in Vietnam

Không có bài viết.

Communities of foreigners in Vietnam

Không có bài viết.